Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/657
Title: Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент»
Authors: Пугачевська, Катерина Йосипівна
Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: менеджмент
дипломна магістерська робота
Issue Date: 2016
Publisher: Мукачівський державний університет
Abstract: Методичні рекомендації щодо виконання дипломної магістерської роботи розроблено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент». Методичні рекомендації призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної магістерської роботи згідно з чинними стандартами України. Вони містять основні вимоги до змісту та оформлення дипломної магістерської роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.
Description: Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт для студентів денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» – Мукачево: МДУ, 2016. - 39 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/657
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyzanets' A.H., Puhachevs'ka K.Y. Mahisters'ka robota 2016.pdfМенеджмент. Дипломна магістерська робота543.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.