Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/656
Title: Менеджмент: методичні вказівки до вивчення окремих тем та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг» освітній ступінь «Бакалавр»
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: менеджмент
управління економічними процесами
Issue Date: 2016
Publisher: Мукачівський державний університет
Abstract: Видання містить перелік основних тем з дисципліни «Менеджмент», методичні рекомендації щодо їх вивчення, набір теоретичних та ситуаційних завдань до контрольної роботи. Призначене для надання методичної допомоги студентам заочної форми навчання у засвоєнні навчального матеріалу з даної дисципліни та у виконанні практичних і ситуаційних завдань.
Description: Менеджмент: методичні вказівки до вивчення окремих тем та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030507 «Маркетинг» освітній ступінь «Бакалавр» / укладач А.Г.Лизанець - Мукачево: МДУ, 2016. - 58 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/656
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyzanets' A.H.Kontrol'ni roboty 16.pdfМенеджмент663.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.