Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/649
Title: Управління персоналом: практикум для студентів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент»
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: управління персоналом
Issue Date: 2017
Publisher: МДУ
Abstract: Практикум з дисципліни «Управління персоналом» покликаний допомогти студентам оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками з кадрового менеджменту та менеджменту персоналу, зокрема щодо розуміння сутності і задач управління персоналом; засвоєння основ організації діяльності кадрових служб; вивчення шляхів формування і розвитку трудового потенціалу підприємства, забезпечення його ефективного використання, методик здійснення внутрішнього та зовнішнього маркетингу персоналу, методів планування чисельності і структури персоналу, методів функціональної і чисельної адаптації персоналу до потреб підприємства, способів і джерел організації найму, відбору і використання персоналу, шляхів управління адаптацією персоналу, діловою кар’єрою персоналу, методів і форм професійного навчання, підвищенням кваліфікації і перепідготовки персоналу на підприємстві, методів ділової оцінки персоналу; основ організації управління системою мотивації персоналу. Методичне видання включає перелік тем з дисципліни з питаннями, що підлягають вивченню, дискусійні питання, практичні та ситуаційні завдання, теми рефератів, індивідуальні завдання, перелік питань до підсумкового модульного контролю, комплексні тестові завдання з дисципліни та список рекомендованої літератури.
Description: Управління персоналом: практикум для студентів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент» / Укладач Лизанець А.Г. – Мукачево: МДУ, 2017. - 75 с
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/649
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyzanets' A.H. management 17.pdfУправління персоналом1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.