Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/648
Title: Менеджмент: методичні рекомендації для підготовки до семінарських (практичних) занять та виконання індивідуального завдання з дисципліни для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: менеджмент
Issue Date: 2017
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації до практичних (семінарських) занять покликані допомогти студентові оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками з менеджменту підприємства, зокрема щодо розуміння сутності та технології здійснення основних функцій менеджменту, механізму розробки і реалізації управлінських рішень, основ проектування, вибору та удосконалення організаційних структур управління, застосування методів менеджменту та стилів керівництва, оцінки ефективності роботи управлінських органів тощо. Методичне видання включає перелік тем з дисципліни з питаннями, що підлягають вивченню, дискусійні питання, практичні та ситуаційні завдання, теми рефератів, індивідуальні завдання, перелік питань до підсумкового модульного контролю та список рекомендованої літератури.
Description: Менеджмент: методичні рекомендації для підготовки до семінарських (практичних) занять та виконання індивідуального завдання з дисципліни для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей / Укладач Лизанець А.Г. – Мукачево: МДУ, 2017. - 78 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/648
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyzanets' A.H. management 17.pdfМенеджмент1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.