Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/619
Title: Практика усного та писемного мовлення: збірник завдань до лабораторних занять для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія* (англійська)»
Authors: Білак, Мар'яна Василівна
Keywords: практика усного мовлення
практика писемного мовлення
Issue Date: 2017
Publisher: МДУ
Abstract: Збірник висвітлює систематичний курс практичних завдань і вправ, метою якого є подальше вдосконалення набутих навичок усного та писемного мовлення з англійської мови, спрямований на поглиблене навчання читанню, аудіюванню, письму та репродуктивній мовленнєвій діяльності, за всіма лексикотематичними розділами нормативної програми з практики усного та писемного мовлення.
Description: Практика усного та писемного мовлення: збірник завдань до лабораторних занять для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія* (англійська)»/укладач М.В. Білак. - Мукачево: МДУ, 2017. – 58 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/619
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilak M.V. Praktyka usnoho i pysemnoho movlennya.pdfПрактика усного та писемного мовлення1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.