Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/602
Title: Практика усного і писемного мовлення: збірник текстів та інтерактивних вправ з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)
Authors: Липчанко, Оксана Василівна
Keywords: практика усного мовлення
практика писемного мовлення
Issue Date: 2017
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації створені з метою надання допомоги науково-педагогічним працівникам щодо безпосереднього створення навчально-методичної літератури для ВНЗ. Представлений матеріал розглядає коло питань, що стосуються місця та ролі навчально- методичної літератури в системі освіти, характеризує види навчальних видань, узагальнює вимоги щодо структури, оформлення та змісту навчальних видань для ВНЗ.
Description: Практика усного і писемного мовлення: збірник текстів та інтерактивних вправ з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) / укладач О.В. Липчанко-Ковачик. - Мукачево : МДУ, 2017. - 28 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/602
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lypchanko O.Praktyka usnoho i pysemnoho movlennya .pdfПрактика усного і писемного мовлення233.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.