Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/601
Titel: Проектування взуття спеціальних конструкцій : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості спеціалізація "Проектування взуття та галантерейних виробів"
Autoren: Хімич, Валентин Іванович
Stichwörter: проектування взуття спеціальних конструкцій
Erscheinungsdatum: 2017
Herausgeber: МДУ
Zusammenfassung: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування взуття спеціальних конструкцій» розроблений відповідно до робочої програми до даного курсу для студентів денної форми навчання, напряму підготовки 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості спеціалізація «Проектування взуття і галантерейних виробів» ОС «Бакалавр». Містить орієнтовні тематики курсових проектів та зміст курсового проекту. У методичних вказівках до виконання курсового проекту чітко та зрозуміло описано по розділах і підрозділах, що повинен виконати чи зробити студент. Коротко наведено як повинен оформлюватися курсовий проект та наглядно показано це в додатках.
Beschreibung: Проектування взуття спеціальних конструкцій : методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051602 Технологія виробів легкої промисловості спеціалізація "Проектування взуття та галантерейних виробів" / укладач В.І. Хімич. - Мукачево : МДУ, 2017. - 28 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/601
Enthalten in den Sammlungen:Методичні рекомендації

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Khimych V.I. Proektuvannya vzuttya 2017.pdfПроектування взуття спеціальних конструкцій1.92 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.