Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5213
Title: Мистецтво публічного виступу
Authors: Луца, Маріанна Василівна
Keywords: риторика
публічний виступ
доповідь
промова
промовець
повідомлення
Issue Date: 2015
Publisher: Вінниця
Abstract: У статті розглянуто особливості публічного виступу, досліджено фактори, що впливають на ефективність публічної промови, виокремлено основні особливості цих факторів, сформульовано критерії ефективного публічного виступу, а саме: цілісність образу доповідача, розширення і поглиблення інформованості аудиторії, ефективність сприйняття повідомлення слухачами, майстерність побудови промови, різними способами переконання і всілякими видами аргументації, прийомами полемічного мовлення і створення певних риторичних емоцій. Своєрідність ораторського мистецтва як засобу переконання полягає в тому, що будь-який публічний виступ має на меті викликати духовність аудиторії, певним чином вплинути на неї. Метою переконання, на відміну від інших видів впливу на людей, є передавання інформації в такій формі, щоб вона перетворилась на систему настанов і принципів особистості або істотно вплинула на цю систему. А це можливо лише за активної діяльності аудиторії, її критичного сприйняття думок оратора. Встановлюючи зворотний зв'язок, промовець залучає аудиторію до процесу спільної мислительної діяльності. Тому важливо, щоб присутні не просто погодилися з ним, а, критично осмисливши те, про що він говорить, свідомо сприйняли його інформацію. Тоді це буде вже їхній власний погляд, він відповідатиме їхнім цінностям, етичним нормам і правилам, вони керуватимуться ним у практичній діяльності.
Description: Луца М. Мистецтво публічного виступу / М. Луца// Наукові записки. Серія "Філологія (мовознавство)" : збірник наукових праць. – Вінниця, 2015. – Вип. 21. – С. 272-276
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5213
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_art_of_public_speaking.pdfМистецтво публічного виступу800.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.