Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/518
Title: Аналіз шляхів забезпечення оптимальної виробничої ресурсоємності швейних виробів
Authors: Бокша, Наталія Іванівна
Матвійчук, Світлана Салманівна
Keywords: ресурсоємність швейних виробів
Issue Date: 22-Oct-2014
Abstract: Сучасна епоха промислового розвитку виробництва спрямована на його інтенсифікацію та прискорення, впровадження ресурсозберігаючих (матеріало-, трудо-, енергоощадних і т.д.) технологій, збільшення обсягів виробництва з одночасним зменшенням тривалості виробничого циклу. Не винятком є швейне виробництво, продукція якого є життєво необхідною для людини як біологічного виду.
Description: Бокша, Н. І. Аналіз шляхів забезпечення оптимальної виробничої ресурсоємності швейних виробів / Н. І. Бокша, С. С. Матвійчук // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості : тези доповідей всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів (22-24 жовтня 2014 р.). - Хмельницький : ХНУ, 2014.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/518
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006_tezy.pdfАналіз шляхів забезпечення оптимальної виробничої ресурсоємності швейних виробів264.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.