Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5066
Title: Методичні вказівки до організації науково-дослідницької діяльності студентів та написання кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 «Психологія» ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»
Authors: Корнієнко, Інокентій Олексійович
Keywords: методичні вказівки
кваліфікаційна робота
науково-дослідницкі роботи
Issue Date: 2020
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні вказівки розкривають питання організації написання кваліфікаційних робіт студентами освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності «Психологія». Дані вказівки висвітлюють мету і завдання студентських науково-дослідних робіт, вибір теми, організацію емпіричного дослідження, зміст розділів, вимоги до оформлення, порядок захисту та критерії оцінювання кваліфікаційних робіт. Адресовано студентам, науково-педагогічним працівникам.
Description: Корнієнко І. О. Методичні вказівки до організації науково-дослідницької діяльності студентів та написання кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 «Психологія» ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» / Укладач І.О. Корнієнко. – Мукачево: МДУ, 2020. – 33 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5066
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methodical_ instructions_ for_ the_ organization_ of_ research _activities_ of_ students_ and_ writing _qualification _papers.pdfМетодичні вказівки до організації науково-дослідницької діяльності студентів та написання кваліфікаційних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 «Психологія» ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.