Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 285 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Основи патопсихології та психіатрії: опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 053 «Психологія» ОС Бакалавр.Частина ІІШтих, Ірина Ігорівна
2021Соціальна відповідальність бізнесу:методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента денної та заочної форми навчання спеціальностей: 071 «Облік і оподаткування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»Реслер, Марина Василівна
2021Аналітико-синтетична переробка документної інформації : методичні вказівки з написання та оформлення курсових робіт для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»Веремчук, Олена Володимирівна
2021Інклюзія в закладах освіти: навчально-методичний посібник для виконання практичних, самостійних та індивідуальних робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої за спеціальностями 011 Освітні педагогічні науки, 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта (денної та заочної форми навчання).Бондар, Тамара Іванівна
2021Інклюзивна освіта: теорія і практика: навчально- методичний посібник для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, ступеня доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні педагогічні науки (денної та заочної форми навчання)Бондар, Тамара Іванівна
2021Академічний іншомовний письмовий дискурс: методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи аспірантів 2 курсу очної та заочної форм навчання ОС «Доктор філософії» за спеціальностями 011 – Освітні, педагогічні науки, 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями)Герцовська, Наталія Олексіївна
2021Академічний іншомовний письмовий дискурс: методичні матеріали для забезпечення самостійної та індивідуальної роботи аспірантів 2 курсу очної та заочної форм навчання ОС «Доктор філософії» за спеціальностями 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051 – ЕкономікаГерцовська, Наталія Олексіївна
2020Технологія продукції ресторанного господарства: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ОС «Бакалавр»Головко, Ольга Миколаївна
2020Технологія продукції ресторанного господарства: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ОС «Бакалавр»Головко, Ольга Миколаївна
2021Організація обліку і планування інноваційної діяльності: методичні рекомендації та завдання до виконання індивідуальної роботи з дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» освітньої програми «Професійна освіта (Економіка)» освітнього ступеня «Бакалавр»Зозуляк, Марта Михайлівна