Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4759
Title: Методичні вказівки до організації та проведення комплексного фахового екзамену з спеціальності 053 «Психологія» для студентів денної, заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр»
Authors: Корнієнко, Інокентій Олексійович
Костю, Світлана Йосипівна
Барчій, Магдалина Степанівна
Keywords: методичні рекомендації
програма
комплексний фаховий екзамен
Issue Date: 2020
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації розроблені відповідно до освітньої програми «Психологія» підготовки фахівців освітнього ступеню «Бакалавр» з спеціальності 053 «Психологія» та мають на меті надання допомоги студентам при підготовці до комплексного фахового екзамену.
Description: Методичні вказівки до організації та проведення комплексного фахового екзамену з спеціальності 053 «Психологія» для студентів денної / заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» / Укладачі: Корнієнко І.О., Костю С.Й., Барчій М.С. – Мукачево: МДУ, 2020. – 32 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4759
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guidelines _for_ the _organization_ and_ conduct_ of_ a _comprehensive _professional_examination.pdfМетодичні вказівки до організації та проведення комплексного фахового екзамену з спеціальності 053 «Психологія» для студентів денної / заочної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр»1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.