Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4729
Title: Практика переддипломна: програма та методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія»
Authors: Корнієнко, Інокентій Олексійович
Алмаші, Світлана Іванівна
Keywords: переддипломна практика
методичні рекомендації
програми
студенти
Issue Date: 2019
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації спрямовані на надання студентам допомоги в організації та проведенні переддипломної практики. Рекомендовано студентам ОПП «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» ОС «Бакалавр». Мета переддипломної практики – формування у майбутніх психологів уміння працювати з науковою літературою, використовувати сучасні методи дослідження для розв’язання психолого-педагогічних та соціальнопсихологічних проблем, підбирати або розробляти практичні завдання для подолання психологічних проблем, оволодіти психологічними технологіями роботи з різними типами клієнтів та груп.
Description: Практика переддипломна: програма та методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» / укладачі Корнієнко І.О., Алмаші С.І. – Мукачево : МДУ, 2019. – 19 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4729
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Undergraduate_ Practice_ Program _and_ Guidelines_ for _Students.pdfПрактика переддипломна: програма та методичні рекомендації для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія»1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.