Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4721
Title: Друга іноземна мова (німецька): методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 053 «Психологія», 245 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Authors: Кравченко, Тетяна Миколаївна
Keywords: практичні заняття
методичні вказівки
друга іноземна мова
німецька мова
Issue Date: 2019
Publisher: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до проведення практичних занять, завдання для організації самостійної роботи студентів, тести та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання студентами в процесі виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять. Методичні вказівки розроблені у відповідності до програми дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» та передбачають формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою, діловою інформацією через іноземні джерела. Знання професійної лексики та термінології, оволодіння спеціальними кліше, штампами та основами ділового мовлення відіграють важливу роль в становленні майбутнього спеціаліста, відкриваючи широку перспективу для професійної діяльності.
Description: Т.М. Кравченко Друга іноземна мова (німецька): методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 053 «Психологія», 245 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Укладач Т.М. Кравченко. - Мукачево: МДУ, 2019. - 56с
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4721
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Second_ foreign_ language_ (German)_ guidelines_ for_ practical_ training_ and_ organization _of_independent_ work.pdfДруга іноземна мова (німецька): методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 053 «Психологія», 245 Туризм, 241 Готельно-ресторанна справа, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування2.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.