Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4660
Title: Особливості формування граматичних навичок у майбутніх учителів іноземної мови
Authors: Липчанко-Ковачик, Оксана Василівна
Варга, Леся Іванівна
Фельцан, Інна Михайлівна
Білак, Мар'яна Василівна
Keywords: майбутній вчитель
методичні знання
граматичні навички
граматична компетентність
іноземна мова
Issue Date: 2019
Publisher: Гельветика
Abstract: Стаття присвячена особливостям формування граматичних навичок у майбутніх учителів іноземної мови. У статті охарактеризовано методичну цілісність майбутнього вчителя іноземної мови через призму формування професійно орієнтованих граматичних навичок. На основі аналізу особливостей професійно орієнтованої граматичної компетентності майбутніх учителів іноземної мови та цілей, які реалізує вчитель у процесі її формування, визначено методичні граматичні навички та вміння, якими повинні оволодіти майбутні вчителі іноземної мови для ефективної професійно-методичної діяльності з формування у студентів зазначеної компетентності. Автори статті трактують граматичні навички як здатність розуміти і висловлювати смисл (значення), породжувати і розпізнавати фрази, побудовані за певними принципами, а не запам’ятовувати і відтворювати їх як готові формули. У статті також наголошено, що оволодіння граматичним матеріалом майбутніми вчителями іноземної мови має бути повністю свідомим, оскільки ідеться про високий кінцевий рівень володіння іноземною мовою. Високий рівень сформованості професійно орієнтованої іншомовної граматичної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови є необхідною передумовою для реалізації іншомовної комунікативної діяльності, зокрема професійної та професійно-методичної, а науковці обґрунтовують і пропонують до впровадження у навчальний процес дотичні методики. У статті визначено, що успішне освоєння граматики забезпечується створенням полісенсорного середовища, тобто за допомогою використання графічних, звукових, вербальних і невербальних засобів. Навчання граматиці неможливе без урахування принципу системності. Сприйняття інформації різними каналами дозволяє успішно оволодівати граматичними знаннями, навичками і вміннями. Освоєння граматики як системи сприяє розумовому розвитку майбутніх педагогів та досягненню високих результатів при виконанні граматичних тестів і складних завдань
Description: Липчанко-Ковачик О.В. Особливості формування граматичних навичок у майбутніх учителів іноземної мови / О. В. Липчанко-Ковачик, Л. І. Варга, І. М. Фельцан, М. В. Білак // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» - Видавничий дім «Гельветика» 2019. - Випуск 19. Т. 1. - С. 31-33
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4660
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Features _of_ formation_ of _grammatical _skills _in _future_ foreign_ language_ teachers.pdfОсобливості формування граматичних навичок у майбутніх учителів іноземної мови600.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.