Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4643
Title: Використання скоромовок як складової формування фонетичної компетенції на різних етапах вивчення англійської мови
Authors: Герцовська, Наталія Олексіївна
Мартин, Наталя Володимирівна
Білак, Мар'яна Василівна
Keywords: іншомовна компетенція
комунікативна компетенція
фонетична компетенція
скоромовка
аудитивні тексти
орфоепічна правильність
Issue Date: 2019
Publisher: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові
Abstract: У статті було доведено важливість вживання скоромовок у формуванні фонетичної компетенції у процесі вивчення англійської мови. Визначено особливості формування фонетичної компетенції на різних етапах вивчення англійської мови; проаналізовано функціональне призначення скоромовок. Запропоновано перелік скоромовок, необхідних для розвитку фонетичної компетенції студентів-філологів.
Description: Герцовська Н. О. Використання скоромовок як складової формування фонетичної компетенції на різних етапах вивчення англійської мови / Н. О. Герцовська, Н. В. Мартин, М. В. Білак // Міжнародний науковий журнал «ОСВІТА І НАУКА» / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.); заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоблик. – Мукачево-Ченстохова: РВВ МДУ; Гуманістично-природничий університет ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові, 2019. – Вип. 2(27), Ч.1. - С. 83-86
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4643
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE_ USE_ OF_ TONGUE_ TWISTERS_ AS_ A_ COMPONENT_ OF _THE_ FORMATION_ OF_ PHONETIC.pdfВикористання скоромовок як складової формування фонетичної компетенції на різних етапах вивчення англійської мови889.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.