Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/347
Titel: Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація
Stichwörter: вища школа
ринок праці
інтеграція
модернізація
інтернаціоналізація
Erscheinungsdatum: 19-Okt-2016
Herausgeber: МДУ
Serie/Report Nr.: Збірник тез доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції;
Zusammenfassung: У збірнику представлено тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація» Учасниками конференції обговорено проблеми педагогічної освіти в умовах євроінтеграції, модернізації навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів у контексті європейських стандартів, ступеневої педагогічної підготовки фахівців в сучасних умовах, інноваційних освітніх технологій та забезпечення конкурентноспроможності майбутнього фахівця, професіоналізації та диверсифікації вищої школи. Видання розраховане на науковців, педагогів, викладачів, аспірантів та студентів, які займаються науково-дослідною роботою.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/347
Enthalten in den Sammlungen:Збірник наукових праць

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Збірник Тез_ МДУ_конф. 19-21.10.2016 р (1).pdfВища школа і ринок праці: інтеграція, модернізація, інтернаціоналізація2.87 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.