Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2479
Title: Психологія сім’ї: збірник тестових завдань для студентів денної та заочної форми навчання ступеню «Бакалавр» спеціальності 6.030103 «Практична психологія»
Authors: Марценюк, Марина Олексіївна
Keywords: тестові завданя
психологія сім’ї
студенти
Issue Date: 2017
Publisher: МДУ
Abstract: Збірник тестових завдань з дисципліні «Психологія сім’ї», що входить в навчальний план підготовки бакалаврів за напрямом 6.030103 «Практична психологія». Вказана дисципліна входить в професійний цикл дисциплін як варіативна частина. Збірник відповідає «Положенню про видання навчальної літератури у Мукачівському державному університеті». У збірнику відповідно до навчальної програми визначено змістовий компонент кожної теми дисципліни «Психологія сім’ї»; розроблено діагностичний блок у вигляді тестових завдань для контролю і самоконтролю знань, умінь та навичок студентів з дисципліни; подано літературу для самостійної роботи. Виконання тестових завдань сприятиме кращому осмисленню і закріпленню студентами предмети, завдань і змісту навчальної дисципліни, вдосконаленню умінь і навичок роботи з тестами. Посібник призначений для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання напряму підготовки «Практична психологія» з метою оволодіння та вивчення дисципліни «Психологія сім’ї» та укладається вперше. Буде корисний для викладачів і студентів психологічних, соціологічних та педагогічних факультетів, що вивчають психологію сім’ї.
Description: Марценюк М. О. Психологія сім’ї: збірник тестових завдань для студентів денної та заочної форми навчання ступеню «Бакалавр» спеціальності 6.030103 «Практична психологія» / укладач М.О. Марценюк. - Мукачево : МДУ, 2017. – 34 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2479
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Марценюк М. О.Псих сім'ї_Збірник тест. завд._2017..pdfПсихологія сім’ї: збірник тестових завдань для студентів денної та заочної форми навчання ступеню «Бакалавр» спеціальності 6.030103 «Практична психологія»756.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.