Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2412
Title: Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з дисципліни "Фінансовий аналіз" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальностей 7.03050901, 8.03050901, «Облік і аудит».
Authors: Нестерова, Світлана Василівна
Keywords: методичні рекомендації
фінансовий аналіз
індивідуальне завдання
Issue Date: 2014
Publisher: МДУ
Abstract: «Фінансовий аналіз» – дисципліна циклу професійної підготовки, яка є нормативною для вивчення студентами, які навчаються за програмами підготовки фахівців галузі знань «Економіка і підприємництво». Метою дисципліни є сформувати у студентів знання та вміння проводити фінансовий аналіз підприємств, робити обґрунтовані висновки, визначати напрями поліпшення їхнього фінансового стану та фінансових результатів.
Description: Нестерова С. В. Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціальностей 7.03050901, 8.03050901, «Облік і аудит». / укладач С.В. Нестерова. - Мукачево : МДУ, 2014. - 32 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2412
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фінансовий_аналіз-Методичні_рекомендації_до_виконання_індивідуального_завдання_з_дисципліни_«Фінансовий_аналіз».pdfМетодичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Фінансовий аналіз»651.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.