Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1705
Title: Операційний менеджмент: методичні вказівки з підготовки та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: операційний менеджмент
методичні вказівки
Issue Date: 2016
Publisher: МДУ
Abstract: Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження має виявити рівень загально наукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з обраної теми дослідження.
Description: Лизанець А. Г. Операційний менеджмент: методичні вказівки з підготовки та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» – Мукачево: МДУ, 2015. - с. 29.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1705
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка Лизанець Операційний менеджмент курсова 2015.pdfОпераційний менеджмент: методичні вказівки з підготовки та захисту курсових робіт для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»502.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.