Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1704
Title: Менеджмент організації: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій»
Authors: Лизанець, Анжела Гейзівна
Keywords: менеджмент організацій
оформлення курсової роботи
Issue Date: 2017
Publisher: МДУ
Abstract: Дані методичні вказівки розроблені для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій». Основне завдання – допомогти студентам закріпити і узагальнити знання, одержані з дисципліни «Менеджмент організації» за період навчання та набути практичних навичок застосування теоретичних знань до комплексного розв’язання конкретного фахового завдання. Це видання містить основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, організації виконання, порядку захисту та критеріїв оцінювання.
Description: Лизанець А. Г. Менеджмент організації: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій» / Укладач Лизанець А.Г. – Мукачево: МДУ, 2017. - 24 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1704
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка Лизанець Мен-т організацій курсова 17.pdfМенеджмент організації: методичні вказівки з виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій»701.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.