Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1525
Title: Торговельний менеджмент: методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Магістр»
Authors: Пугачевська, Катерина Йосипівна
Keywords: торгівельний менеджмент
методичні рекомендації
Issue Date: 2018
Abstract: Методичні рекомендації до самостійної роботи спрямовані на оволодіння студентами поглиблених теоретичних знань та практичних навичок у галузі управління в торгівлі, кращого засвоєння та закріплення матеріалу з дисципліни. Подано питання та рекомендації до самостійного вивчення тем дисципліни, практичні завдання та контрольні питання для самоперевірки.
Description: Торговельний менеджмент: методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Магістр»/ укладач К.Й. Пугачевська. - Мукачево: МДУ, 2018. - 21 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1525
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка__2017_ТМ_-_Самост_робота.PDFТорговельний менеджмент: методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» ОС «Магістр».1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.