Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1237
Title: Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до комплексного кваліфікаційного державного екзамену для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія» освітній ступінь «Бакалавр»
Authors: Щербан, Тетяна Дмитрівна
Гоблик, Володимир Васильович
Корнієнко, Інокентій Олексійович
Барчі, Беата Василівна
Барчій, Магдалина Степанівна
Березовська, Лариса Іванівна
Балецька, Людмила Миколаївна
Воронова, Ольга Юріївна
Костю, Світлана Йосипівна
Юрков, Олександр Сергійович
Ямчук, Таїсія Юріївна
Алмашій, Іван Іванович
Алмаші, Світлана Іванівна
Keywords: практична психологія
Issue Date: 2017
Publisher: Мукачівський державний університет
Abstract: Даний збірник містить набір типових тестових завдань з сукупності нормативних дисциплін, які виносяться на комплексний кваліфікаційний державний екзамен для об’єктивного контролю умінь, знань і навичок випускників ОС бакалавра напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія». Представлені тести мають критеріально-орієнтовний характер і можуть бути використані для оцінки досягнутого рівня розвитку здібностей, знань та вмінь студентів з обраних дисциплін, а також для підготовки до комплексного кваліфікаційного державного екзамену випускників ОС бакалавра напряму підготовки «Практична психологія».
Description: Збірник тестових завдань для самостійної підготовки до комплексного кваліфікаційного державного екзамену студентів, що навчаються за напрямом «Практична психологія», освітнього ступеня «бакалавр» / укладачі: Щербан Т.Д., Гоблик В.В., Корнієнко І.О., Барчі Б.В., Барчій М.С., Березовська Л.І., Балецька Л.М., Воронова О.Ю., Костю С.Й., Юрков О.С., Ямчук Т.Ю., Алмашій І.І., Алмаші С.І.. – Мукачево : МДУ, 2017. - 142 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1237
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірка тестових завдань Практична психологія.pdfЗбірник тестових завдань для самостійної підготовки до комплексного кваліфікаційного державного екзамену студентів, що навчаються за напрямом «Практична психологія», освітнього ступеня «бакалавр»1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.