Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1236
Title: Геронтопсихологія: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія»
Authors: Барчій, Магдалина Степанівна
Keywords: геронтопсихологія
практична психологія
Issue Date: 2017
Publisher: Мукачівський державний університет
Abstract: Методичні вказівки розроблені для ознайомлення майбутніх фахівців із структурою та змістом дисципліни «Геронтопсихологія» надання їм конкретної методичної допомоги під час аудиторних навчальних занять, науково-пошукової та дослідницької роботи, самостійної підготовки. Дані методичні вказівки передбачають різні варіанти самостійного пошуку знань та індивідуального опрацювання матеріалу студентами. Методичні матеріали містять вступ, вказівки до виконання самостійної роботи, перелік тем для самостійного вивчення та індивідуальної роботи, а також список рекомендованої літератури. Методичні вказівки адресовано викладачам та студентам спеціальності «Практична психологія».
Description: Геронтопсихологія: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» / укладач Барчій М.С. – Мукачево: МДУ, 2017. - 36 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1236
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барчій М.С.Геронтопсихологія.pdfГеронтопсихологія: методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія»993.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.