Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1152
Titel: Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах інтеграції освітнього простору
Stichwörter: початкова освіта
майбутні вчителі
Erscheinungsdatum: 2016
Zusammenfassung: У виданні представлено матеріали доповідей учасників науково-методичного семінару «Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах інтеграції освітнього простору». Другий випуск присвячений актуальному питанню у сфері початкової освіти: комунікативно-мовленнєва компетентність як педагогічна проблема в системі початкової освіти. Видання розраховане на науковців, педагогів, викладачів, аспірантів, вихователів, методистів дошкільних навчальних закладів та студентів, які займаються науково-дослідною роботою.
Beschreibung: Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах інтеграції освітнього простору : матеріали науково-методичного семінару, 12 травня 2016 р., Мукачево. Вип.2. / ред.кол. : В.І.Кобаль (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. – 90 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1152
Enthalten in den Sammlungen:Збірник наукових праць

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
НМС_Вип.2_12.05.16.pdfАктуальні проблеми професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах інтеграції освітнього простору1.01 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.