Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11053
Title: Педагогічна майстерність (педагогічна творчість): методичні рекомендації до організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта
Authors: Молнар, Тетяна Іванівна
Keywords: педагогічна майстерність
навчально-методичні видання
педагогічна творчість
Issue Date: 2023
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: У навчально-методичному виданні окреслено програмовий зміст навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність (педагогічна творчість)»; запропоновано завдання для самостійної роботи здобувачів та критерії їх оцінювання; подано орієнтовний перелік тестових завдань та список рекомендованої літератури. Видання адресовано здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 013 Початкова освіта.
Description: Педагогічна майстерність (педагогічна творчість): методичні рекомендації до організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта / укладач Т.І. Молнар. Мукачево: МДУ, 2023. - 46 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11053
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogical _skill_pedagogical creativity_Methodical recommendations.pdfПедагогічна майстерність (педагогічна творчість): Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта1.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.