Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11049
Title: Методичні вказівки до проведення практичних занять з позакласного читання у початковій школі зі спецкурсу «Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність літераторів Закарпаття (20-30-ті рр. ХХ ст.)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта»
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Кобаль, Василь Іванович
Лемак, О. І.
Keywords: методичні рекомендації
практичні заняття
практичні роботи
Issue Date: 2024
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичне видання містить вступ, методичні вказівки з підготовки практичних занять, критерії до оцінювання практичних робіт, теми практичних занять та питання для підсумкового контролю, завдання для індивідуальної роботи. Для кожної практичної роботи визначена мета та завдання. Запропоновано рекомендовану літературу, терміни та поняття до теми практичного заняття, завдання для самоконтролю, тематику наукових повідомлень, перелік питань для обговорення та список рекомендованих джерел.
Description: Методичні вказівки до проведення практичних занять з позакласного читання у початковій школі зі спецкурсу «Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність літераторів Закарпаття (20-30-ті рр. ХХ ст.)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта» / автори: д-р пед. наук, професор Розман І.І., канд. пед. наук, професор Кобаль В.І., здобувач третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти Лемак О.І. Мукачево : МДУ, 2024. - 36 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/11049
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Methodical_ instructions_for_ conducting_ practical_ classes_ on_ extracurricular_ reading_ in_ primary_ school.pdfМетодичні вказівки до проведення практичних занять з позакласного читання у початковій школі зі спецкурсу «Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність літераторів Закарпаття (20-30-ті рр. ХХ ст.)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта»1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.