Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10493
Title: Фізичне виховання: методичні рекомендації до змістового модулю №2 «Самоконтроль в процесі занять фізичними вправами» для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти
Authors: Гавришко, Сергій Гаврилович
Мороз, Федір Васильович
Keywords: фізичне виховання
Issue Date: 2024
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації містять загальну характеристику, основні показники та форму ведення самоконтролю в процесі занять фізичними вправами, опис тестів, індексів та функціональних проб для самоконтролю в процесі занять фізичними вправами, практичні рекомендації щодо виконання практичних завдань з використання функціональних проб при проведенні самоконтролю здобувачами вищої освіти, критерії оцінювання, питання для підготовки до заліку. тестове завдання для перевірки знань, а також список рекомендованих джерел.
Description: Фізичне виховання: методичні рекомендації до змістового модулю №2 «Самоконтроль в процесі занять фізичними вправами» для здобувачів першого(бакалаврського) рівня вищої освіти/ укладачі С. Г. Гавришко, Ф.В. Мороз. Мукачево: МДУ, 2024. 39 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10493
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Self-control_in_the_process.pdfСамоконтроль в процесі занять фізичними вправами1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.