Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1048
Title: Мовно-естетична репрезентація небесних світил: сонце, місяць, зорі в сучасному поетичному дискурсі
Authors: Прокопович, Лідія Сигізмундівна
Луца, Маріанна Василівна
Keywords: лексичне значення
семантика
дискурс
епітет
метафора
асоціація
метафорична конструкція
персоніфікація
екзистенція
Issue Date: 2017
Abstract: У статті розглядається семантико-стилістична характеристика лексем на позначення небесного простору в сучасному поетичному дискурсі. Установлено склад та ієрархію лексем – назв небесних світил сонце, місяць зорі за поетичними текстами. У мові аналізованої поезії ці номінації, позначені ускладненістю текстової семантики, яку модифікують характерні епітетні, метафоричні, перифрастичні сполучення, а також тип ускладненого етномаркованого асоціативно-образного мовомислення. Простежено загальні тенденції та індивідуально-авторські параметри стилістичної і структурно-семантичної модифікації слів – носіїв семантики небесного простору, особливості їхнього контекстного змісту. Встановлено механізм змін у семантичній структурі цих слів, виявлено певні тенденції та ідіостильові особливості аналізованих авторів.
Description: Прокопович Л. С. Мовно-естетична репрезентація небесних світил: сонце, місяць, зорі в сучасному поетичному дискурсі / Л. С. Прокопович, М. В. Луца // Молодий вчений: науковий журнал. – Херсон, 2017. – №4.3 (44.3). – С. 216-219.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1048
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокопович Л. С. (6).pdfМовно-естетична репрезентація небесних світил: сонце, місяць, зорі в сучасному поетичному дискурсі206.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.