Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10475
Title: Історія архітектури і мистецтва: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів денної форми навчання спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» ОС «Бакалавр»
Authors: Малець, Олександр Омелянович
Keywords: історія архітектури
мистецтва
методичні рекомендації
Issue Date: 2024
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за спеціальністю «027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» освітнього ступеня «Бакалавр» та програмі дисципліни «Історія архітектури та мистецтва». Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Історія архітектури та мистецтва» для здобувачів денної форми призначені допомоги студентам опанувати навчальний матеріал, забезпечити глибокий і всебічний аналіз основних питань курсу, навчити студентів елементам творчого застосування отриманих знань на практиці. Курс «Історія архітектури та мистецтва» призначений для теоретичної підготовки фахівців у галузі музеєзнавства і пам'яткознавства, даючи майбутньому бакалавру відомості про основні етапи історичного розвитку архітектури народів світу, а також навчання здобувачів вищої освіти розумінню закономірностей розвитку функції і форми, соціальної ролі архітектури як засобу матеріальної і духовної організації життя суспільства. Сформульовані навчальні цілі змістових модулів допоможуть студентам в індивідуальній роботі та у підготовці до семінарських занять.
Description: Історія архітектури і мистецтва: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів денної форми навчання спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» ОС «Бакалавр» (видано вперше) / укладач: О.О.Малець– Мукачево: МДУ, 2024. - 50 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10475
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
History_ of _architecture _and _art _methodical_ recommendations.pdfІсторія архітектури і мистецтва: методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни для здобувачів денної форми навчання спеціальності 027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство» ОС «Бакалавр»1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.