Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10347
Title: Ділова іноземна мова (англійська): методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 182 «Конструювання та технологія швейних виробів»,131 «Прикладна механіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 182 «Технології легкої промисловості (Проектування взуття та галантерейних виробів)»
Authors: Кравченко, Тетяна Миколаївна
Keywords: ділова іноземна мова
англійська
методичні вказівки
тестові завданя
самостійні робіти
Issue Date: 2023
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні вказівки містять вступ, перелік питань до самостійної роботи, методичні рекомендації, питання для підсумкового контролю. Також у вказівках зазначено критерії до оцінювання письмових самостійних робіт, тестових завдань та презентацій. Студентам запропоновано тестові завдання для самоконтролю знань та список рекомендованої літератури.
Description: Кравченко Т. М. Ділова іноземна мова (англійська): методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 182 «Конструювання та технологія швейних виробів»,131 «Прикладна механіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 182 «Технології легкої промисловості (Проектування взуття та галантерейних виробів)» / Т. М. Кравченко – Мукачево: МДУ, 2023. - 43 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10347
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Business_ foreign_ language_ (English)_ methodical_ instructions.pdfДілова іноземна мова (англійська): методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 182 «Конструювання та технологія швейних виробів»,131 «Прикладна механіка», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 182 «Технології легкої промисловості (Проектування взуття та галантерейних виробів)»1.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.