Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10346
Title: Практикум з іноземної мови (англійської): методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 015 «Професійна освіта (економіка), 075 «Маркетинг», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 182 «Конструювання та технологія швейних виробів»
Authors: Кравченко, Тетяна Миколаївна
Keywords: методичні рекомендації
самостійна робота
підсумковий контроль
тестові завдання
Issue Date: 2023
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Методичні вказівки містять вступ, перелік питань до самостійної роботи, методичні рекомендації, питання для підсумкового контролю. Також у вказівках зазначено критерії до оцінювання письмових самостійних робіт, тестових завдань та презентацій. Студентам запропоновано тестові завдання для самоконтролю знань та список рекомендованої літератури.
Description: Кравченко Т.М. Практикум з іноземної мови (англійської): методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 015 «Професійна освіта (економіка), 075 «Маркетинг», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 182 «Конструювання та технологія швейних виробів» / Т. М. Кравченко – Мукачево: МДУ, 2023. - 67 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10346
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Practicum_ in)_ foreign_ language_ English_ methodical_ instructions.pdfПрактикум з іноземної мови (англійської): методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 015 «Професійна освіта (економіка), 075 «Маркетинг», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 182 «Конструювання та технологія швейних виробів»1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.