Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10328
Title: Архівознавство: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Authors: Веремчук, Олена Володимирівна
Keywords: методичні рекомендації
архівознавство
вища освіта
самостійна робота
Issue Date: 2023
Publisher: МДУ
Abstract: Методичні рекомендації до самостійної роботи складені відповідно до навчальної програми з дисципліни «Архівознавство» і призначені для здобувачів вищої освіти спеціальностей 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітній ступінь «Бакалавр») з метою підготовки до аудиторних занять, поглибленого вивчення окремих питань (тем) або самостійного їх опанування згідно з навчально-тематичним планом. Видання містить інструктивні матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «Архівознавство», питання для контролю та самостійного опрацювання, тематику рефератів та презентацій, тестові завдання для самоконтролю та контролю досягнутих результатів навчання, перелік рекомендованих джерел.
Description: Архівознавство: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / уклад. О. В. Веремчук. – Мукачево : МДУ, 2023. – 38 с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10328
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Archival _studies_ methodical_ recommendations.pdfАрхівознавство: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.