Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10257
Title: Педагогічна майстерність вчителя іноземних мов : методичні вказівки проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів денної та заочної форм навчання, спеціальності 014 Середня освіта
Authors: Теличко, Наталія Вікторівна
Гарапко, Віталія Іванівна
Keywords: педагогічна майстерність
вчитель іноземних мов
Issue Date: 2023
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Видання містить передмову, теми винесених на практичні заняття, завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи (в т.ч. ІРЗ), питання для самоконтролю та списку рекомендованої літератури рекомендованих для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізації 014.021 Англійська мова і література.
Description: Педагогічна майстерність вчителя іноземних мов: методичні вказівки проведення практичних занять та організації самостійної роботи для здобувачів денної та заочної форм навчання, спеціальності 014 Середня освіта, спеціалізація 014.021 Англійська мова і література, Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, освітня програма «Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)» рівень освіти «Магістр»/ Укладач: Н.В.Теличко,В.І.Гарапко – Мукачево.: МДУ, 2023. – 44с
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10257
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedagogical_skill_of_the_teacher.pdfПедагогічна майстерність вчителя іноземних мов1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.