Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10172
Title: Англійська мова в комунікативному полі українців як необхідність підготовки нової генерації викладачів
Authors: Розман, Ірина Іллівна
Ачілова, Валерія
Keywords: нова генерація
англійська мова
українська освіта
НУШ,
зарубіжні дослідження
професійний розвиток
вища школа
Issue Date: 2023
Publisher: івано-Франківськ
Abstract: У статті обґрунтовується необхідність підготовки викладачів нової генерації для результативного впровадження англійської мови в комунікативне поле українців. Доводиться значущість та вагомість англійської мови як мови міжнародного спілкування та її впливовість у контексті мовної політики світу. Виокремлено низку досліджень, які довели, що ще у вересні 2013 р. Міністерство освіти і науки України та Британська Рада започаткували ініціативу «Шкільний учитель нового покоління» у відповідь на нагальну потребу в українській освіті: реформування як змісту, так і методики традиційного підходу до підготовки учнів, які навчаються за кордоном. Закцентовано на необхідності представлення англійській мові статусу обов’язкової для вивчення для державних працівників, оновлення викладання в загальноосвітніх закладах середньої освіти та закладах вищої освіти. Висвітлено прогноз наукових розвідок щодо майбутнього викладання англійської мови. Проілюстровано рівень володіння англійською мовою українцями станом на січень 2023 р. Описано основні напрями підготовки вчителів нової генерації для саморозвитку і, водночас, імплементації здобутків у освітній процес. Використовуючи соціологічні дані, простежено чіткий взаємозв’язок між європейською та українською системою освіти. Доведено, що знання іноземних мов – ключ до успіху в сучасному світі, де міжкультурне спілкування та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Наголошено на необхідності впроваджувати розробку планового підвищення кваліфікації та освітніх проєктів, які спрямовані на врахування європейських тенденцій у галузі сучасної філологічної науки. Зазначено на перспективі та потребах реформування сучасної української освіти. Визначено комунікативні стратегії англійської мови в контексті професійної підготовки майбутнього фахівця. Доведено невідкладність процесу підвищення рівня англомовної компетентності українців. Наголошено, що викладачі ХХІ ст. виконують роль фасилітаторів, які постійно допомагають людям ефективніше працювати разом, зосереджуються на якості знань здобувачів, розвивають навички креативного мислення, ефективного спілкування та співпраці в команді.
Description: Англійська мова в комунікативному полі українців як необхідність підготовки нової генерації викладачів / Ірина Розман, Валерія Aчілова // Гірська школа Українських Карпат. - № 28 (2023). - С.88-91
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10172
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
English_ in_ the_ communicative_ field _of _Ukrainians_ as _a _necessity _for_training_ a _new _generation of teachers.pdfАнглійська мова в комунікативному полі українців як необхідність підготовки нової генерації викладачів663.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.