Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10171
Title: Психологія: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта
Authors: Брецко, Ірина Іванівна
Барчій, Магдалина Степанівна
Keywords: психологія
практичні роботи
самостійні роботи
Issue Date: 2023
Publisher: Мукачево: МДУ
Abstract: Видання містить практичні та інструктивні матеріали до проведення практичних занять, завдання для організації самостійної роботи здобувачів, тести для самоконтролю та перелік рекомендованих джерел. Призначене для використання здобувачами в процесі підготовки до практичних занять та виконання самостійної роботи. Методичні вказівки розроблено відповідно до програми дисципліни «Психологія».
Description: Психологія: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта / Укладачі: І.І. Брецко, М. С. Барчій. Мукачево: МДУ, 2023.  - 46с.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/10171
Appears in Collections:Методичні рекомендації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psychology_ methodological _guidelines_ for_ conducting _practical _classes_ and _organizing _independent_ work_ on _the_ discipline_ for _applicants _of_ the_ first.pdfПсихологія: методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 013 Початкова освіта1.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.